IBA klasse 1 : septic tank
Martens IBA-systeem voor de zuivering van al uw huishoudelijk afvalwater

Aansluitingsgraad
In Nederland zijn er woningen die nog niet aangesloten zijn op het riool.
Per 1 januari 2005 zijn ongezuiverde lozingen niet meer toegestaan.
In principe zijn er 2 oplossingen;
 • Aansluiten op het riool (In gevallen dat de lozer minder dan 40 meter van het riool verwijderd is.)
 • Toepassen van een IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater).

Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de niet aangesloten woningen voor een IBA-systeem in aanmerking komen.
In Nederland is er een indeling gemaakt in drie soorten gebieden: niet-kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar.
Deze laatste categorie geldt b.v. voor natuurgebieden. Bij elk van deze gebieden zijn de IBA-systemen in klasses ingedeeld. Klasse I, II en III (bestaat uit IIIa en en IIIb)

Normering
Volgens cijfers van het CBS (Waterkwaliteitsbeheer Zuivering Afvalwater) kan er in ca. 70 % van de gevallen een klasse I IBA-systeem worden toegepast.
Dit is de zogenaamde septic tank of liever gezegd de verbeterde septic tank.
Martens beton heeft een verbeterde septic tank ontworpen, die voldoet aan de op 1 september 2000 uitgekomen BRL eisen: BRL K 10003 (Beoordelingsrichtlijn voor het attest-met-produktcertificaat voor Septic tanks) en aan de BRL K10007 (Betonnen behuizingen voor IBA systemen).

Hierin staat o.a. vermeld, dat een septic tank van min. 6 m3 verplicht is bij ‘beperkte’ lozingen tot 6 i.e. (inwoners equivalent) volgens het lozingenbesluit WVO huishoudelijk Afvalwater (21-3-’97).

Voorwaarden
 • Er mag geen afvoer van hemelwater of drainage naar de septic tank plaatsvinden.
 • Nuttige inhoud bij minder dan 6 lozingseenheden 6 m3.
 • Waterniveau in de septic tank minstens 120 cm.
 • Opgebouwd uit 3 compartimenten met verhouding 2:1:1
 • Slib moet minstens 1 x per 2 jaar worden afgevoerd, naar gelang het gebruik van de septic tank.
 • Voor het gebruik alle compartimenten gelijkmatig met schoon water vullen. (Direct na plaatsing van de tank.)
 • Toevoerleiding moet tussen 5 en 10 cm. uit binnenwand steken.

Kenmerken
 • Afm. 300 x 220 x 180 cm.
 • Nuttige inhoud ca. 6 m3.
 • Gewicht onderbak ca. 7 ton.
 • Gewicht afdekplaat ca. 2 ton.
 • Betonkwaliteit B45.
 • RVS duikschot t.b.v. doorstroomopening van 300 cm2. (Uitlaatzijde)
 • Diverse instortmoffen voorzien van rubber manchet.

Informatieaanvraag

Klik HIER om meer informatie aan te vragen.

Documentatie

  IBA klasse 1: septic tank

Projecten55 Septic Tanks Ruimte voor de Rivier Noordwaard
 

drukriolering Kapellenbos